Autorizatii de mediu

 

Anunț public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC VIVANI SALUBRITATE SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Pretratarea in situ prin stabilizare a unor deșeuri de catalizatori”, propus a fi amplasat pe platforma industrială Oltchim, comuna Bradu, județul Argeș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Argeș, Str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș și la sediul SC VIVANI SALUBRITATE SA din municipiul Slobozia, tarlaua 327 / 4, parcela 11, județul Ialomița în zilele de luni până joi, între orele 9-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Argeș, str. Egalității nr. 50A, jud. Argeș.

 


1. Autorizaţie Integrată de Mediu nr. 171/04.04.2008,   revizuită la data de 30.11.2011 pentru autorizarea următoarelor activităţi:

- Depozitul  zonal conform pentru deşeuri periculoase;

- Hală pentru pretratarea/tratarea şi depozitarea temporară a deşeurilor periculoase;

- Platformă de bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere şi obţinere compost;

- Platformă depozitare amestecuri pentru co-incinerare;

- Instalaţii de centrifugare petrol-apă-solid tip Hydropure;

- Instalaţie mobilă pentru tratarea deşeurilor lichide tip KORTE-ORGANICA;

- Instalaţie mobilă Svedala pentru spălare soluri contaminate;

- Instalţie mobilă de tratare ape contaminate cu compuşi organici tip Korte;

- Staţie mobilă de sortare uscată PowerScreen Marck II;

- Staţie mobilă de spălare PowerScrub 120;

- Utilaj mobil de aerare BACKHUS 16.50;

- Instalaţie de stropire BACKHUS HD 6320M;

2. Autorizaţie de Mediu nr. 06/12.07.2010, revizuita la data de 26.09.2012 pentru autorizarea următoarelor activităţi:

- Instalaţie desorbţie termică – pentru tratarea fracţiei fine a şlamurilor petroliere rezultate din ecologizarea batalurilor

3. Autorizaţie Integrată de Mediu nr. 13/19.01.2009, revizuită la data de 03.08.2009, pentru autorizarea următoarelor activităţi:

- Depozitul zonal conform pentru  deşeuri nepericuloase;

- Celula de azbest;

- Staţie sortare deşeuri nepericuloase;

- Platformă de bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere şi obţinere compost.