Autorizatii de mediu

1. Autorizaţie Integrată de Mediu nr. 171/04.04.2008,   revizuită la data de 30.11.2011 pentru autorizarea următoarelor activităţi:

- Depozitul  zonal conform pentru deşeuri periculoase;

- Hală pentru pretratarea/tratarea şi depozitarea temporară a deşeurilor periculoase;

- Platformă de bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere şi obţinere compost;

- Platformă depozitare amestecuri pentru co-incinerare;

- Instalaţii de centrifugare petrol-apă-solid tip Hydropure;

- Instalaţie mobilă pentru tratarea deşeurilor lichide tip KORTE-ORGANICA;

- Instalaţie mobilă Svedala pentru spălare soluri contaminate;

- Instalţie mobilă de tratare ape contaminate cu compuşi organici tip Korte;

- Staţie mobilă de sortare uscată PowerScreen Marck II;

- Staţie mobilă de spălare PowerScrub 120;

- Utilaj mobil de aerare BACKHUS 16.50;

- Instalaţie de stropire BACKHUS HD 6320M;

2. Autorizaţie de Mediu nr. 06/12.07.2010, revizuita la data de 26.09.2012 pentru autorizarea următoarelor activităţi:

- Instalaţie desorbţie termică – pentru tratarea fracţiei fine a şlamurilor petroliere rezultate din ecologizarea batalurilor

3. Autorizaţie Integrată de Mediu nr. 13/19.01.2009, revizuită la data de 03.08.2009, pentru autorizarea următoarelor activităţi:

- Depozitul zonal conform pentru  deşeuri nepericuloase;

- Celula de azbest;

- Staţie sortare deşeuri nepericuloase;

- Platformă de bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere şi obţinere compost.