Instalatia de tratare a fazei lichide

Principalele activităţi derulate în cadrul procesului de separare a fracţiei lichide sunt următoarele:
În cadrul tratării si procesării deşeurilor aflate în formă lichidă/semilichidă rezultate din industria petrolieră, sunt folosite o serie de echipamente dedicate exclusiv acestui domeniu.

Echipamentele folosite şi deţinute de SC VIVANI SALUBRITATE SA în procesarea şlamurilor petroliere sunt de următoarele tipuri:
- Pompa cu şurub – specială extragerii şi pompării şlamurilor cu vâscozitate ridicată. Aceasta este dotată cu grup de putere propriu pentru a putea fi operată autonom;
-  Staţie de dozare polimeri – folosită în reglarea cantităţii de floculanţi folosiţi pentru o separare cât mai bună a fazelor ;
- Centrifuga trifazică – realizează separarea şlamului în trei faze distincte ce pot fi valorificate sau eliminate final ;
- Centrala termică mobilă pentru condiţionarea şlamului – prin încălzire are loc mai buna separare a fazelor constituente ale şlamulurilor procesate.

   Principalele faze rezultate în urma procesului de centrifugare sunt:
-
Faza lichidă cu un conţinut ridicat de hidrocarburi – se poate valorifica prin reintroducerea în fluxul tehnologic de obţinere a unor produse petroliere sau se poate valorifica energetic prin incinerare sau coincinerare;
- Faza lichidă cu un conţinut ridicat de apă contaminată – se tratează prin intermediul staţiilor de epurare. VIVANI SALUBRITATE deţine o staţie de epurare mobiliă tip Korte Organică pentru a fi utilizată acolo unde nu sunt disponibile staţii de epurare industriale pe amplasamentele abordate.
- Faza solidă – sol deshidratat ce poate fi tratat în Instalaţiile de Desorbţie Termică, aflate de asemenea în proprietatea VIVANI SALUBRITATE.

Capacitatea de lucru al acestor instalaţii este direct influenţată de caracteristicile deşeurilor introduse în proces. Astfel, capacitatea medie de procesare este de aproximativ  8 mc/h, capacitate calculată pentru o instalaţie complexă ce include o singură centrifugă trifazică.